אביגיל ארוונה

אביגיל ארוונה

מקרא

נושא המחקר: ישעיה כ"ד-כ"ז והתקבלותו בספרות בית שני

שם המנחה: פרופ' מיכאל סיגל וד"ר רוני גולדשטיין

תקציר המחקר: המחקר מבקש להתחקות על ביטוייה הטקסטואליים של יחידת הנבואות המכונה "אפוקליפסת ישעיהו", פרקים כ"ד –כ"ז, וגלגוליה בספרות בית שני.

תקציר ביוגרפי: אביגיל ארוונה היא מוסמכת החוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים, והחל בשנת הלימודים הבאה תהיה דוקטורנטית בחוג למקרא באוניברסיטה העברית, מלגאית הנשיא ועמיתה בבית הספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. מחקרה עוסק בספרות האפוקליפטית המקראית והחיצונית בימי הבית השני.

 

מלגת נשיא תשע"ח