קול קורא למלגות מנדל במדעי הרוח והיהדות לבעלי תואר דוקטור מצטיינים