קול קורא לכנס תכנית הדוקטורנטים, 27-26 במאי 2019

ינואר 27, 2019

קול קורא לכנס סיום שנת הלימודים תשע"ט של התוכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר מנדל
בנושא "במה דברים אמורים? הגלוי והנסתר בטקסט ובחומר"

מועד אחרון להגשת תקצירי ההרצאות: 10 במרץ 2019

הכנס מאורגן ע"י מלגאי שנה ב' בתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר מנדל, ופתוח לתלמידי שנה ב' ושנים מתקדמות בתכנית שטרם הציגו במסגרת זו.