הפורום ללימודי ישראל

18 אוקטובר, 2021

אנו שמחים להזמינכם לסדנת מחקר מטעם בית ספר מנדל בנושא לימודי ישראל -- עיונים מתודולגיים בחקר ההיסטוריה הישראלית.

 

הפורום ללימודי ישראל בבית הספר מנדל שבאוניברסיטה העברית בירושלים משמש נקודת מפגש של קהילת חוקרי וחוקרות ההיסטוריה של ישראל והתנועה הציונית, מהמאה הי"ט ועד לימינו.

מטרת הפורום היא ליצור קהילה אקדמית מולטי-דיסציפלינרית, של תלמידי מחקר וחוקרים מהאוניברסיטה העברית, תוך יצירת בסיס פורה לשיתופי פעולה עתידיים וחשיפה לשיטות מחקר מגוונות. במהלך השנה נתכנס כדי ללמוד ביחד ולשמוע הרצאות של חוקרים וחוקרות מהתחום.

תכנית לימודים מפורטת, סמסטר א' (2022-2021):

28.10.21, 10:30-09:00

מפגש פתיחה

פרופ' אבי בראלי, אוניברסיטת בן-גוריון

"תהליך בינוי האומה הציוני: מאפיינים כלליים"

18.11.21, 14:00-12:30

פרופ' דוד אוחנה, אוניברסיטת בן-גוריון

"הזהות הישראלית: לא כנענים, לא צלבנים"

02.12.21, 14:00-12:30

פרופ' אלי פודה ומר יוגב אלבז, האוניברסיטה העברית

"סינדרום הפילגש: יחסיה החשאיים של ישראל במזה"ת"

06.01.22, 14:00-12:30

פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי, האוניברסיטה העברית

"האם יש זיכרון ישראלי?"

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר יוגב אלבז רכז הפורום: IsraelStudies@mail.huji.ac.il 

רישום:  https://forms.gle/TpifoYkUpE7yVjai8

קול קורא פורום לימודי ישראל