קולות קוראים לשנת תשע"ז: יזמות מחקרית, יזמות חברתית ונסיעות קצרות לחו"ל

אוגוסט 7, 2016

דוקטורנטים מצטיינים!
קולות קוראים לשנת תשע"ז - ליזמות מחקרית, יזמות חברתית ונסיעות קצרות.
ניתן להגיש מועמדות עד ה-15 בספטמבר, 2016.
יש להגיש מועמדות באמצעות המערכת להגשת מלגות:
https://scholarships.ekmd.huji.ac.il/Pages/default.aspx