ברכת הנהלת בית ספר מנדל לפתיחת שנת לימודים תשפ"ב

11 אוקטובר, 2021

עם פתיחת שנה"ל תשפ"ב מאחלת הנהלת בית ספר מנדל לצוות ולעמיתים שנה בריאה ומוצלחת, שנה שבה יתקדמו כולם לקראת מטרותיהם והגשמת חלומותיהם --

ומבטיחה לעשות את שביכולתה כדי לסייעם בכך.