ברכות לחנן אריאל, מלגאי רוטנשטרייך בהווה וחבר לשעבר בתכנית מנדל סכוליון. על קבלת משרה באוניברסיטת תל אביב, בחוג ללשון העברית ולבלשנות שמית.

יוני 28, 2018