ביקורם של ראשי קרן הענה

26 אוקטובר, 2021

היום ביקרו בבית ספר מנדל הילדגארד ותומס הענה (Hoene), ראשי קרן הענה הגרמנית התומכת במלגות שלנו לסטודנטים מעיסאוויה באוניברסיטה העברית. בישיבה שבה השתתפו גם פעילים מעיסאוויה, מלגאיות מן הכפר, ובעלי תפקידים רלוונטיים באוניברסיטה, התקיים דיון מעמיק בצרכים ובמאמצי האוניברסיטה כלפי אוכלוסיית מזרח ירושלים בכלל ועיסאוויה בפרט.

התורמים מקבלים הסבר על הנוף  מפגש המלגאיות עם התורם