מלגאי מנדל סכוליון לשנת תשע"ח: ד"ר גדעון טיקוצקי, ד"ר דניאל לב וד"ר יוסי ישראלי