(מימין) מר מורטון מנדל, פרופ' ישראל יובל ופרופ' דרור ורמן