סיור תכנית הדוקטורנטים המצטיינים ללוד בהדרכת ד"ר תאופיק דעאדלה - 10/12/2017