סיור של מרכז מנדל-סכוליון בעקבות התהוות העברית החדשה