סיור לאתרים הבאהיים - התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים