מפגש ועד ׳סביל׳ - וועד הסטודנטים הדרוזים באוניברסיטה העברית