יום עיון לרגל פרישתו של פרופ' ירחמיאל (ריצ'י) כהן,