טקס מצטייני הפקולטה והכרזה על הזוכים במלגות רוטנשטרייך, תשע"ז-תשע"ח