אירוע סיום של התכנית לדוקטורנטים מצטיינים - 8.6.17