פרופ' דניאל שוורץ, פרופ' יגאל ברונר, פרופ' רינה טלגם ופרופ' ישראל יובל