סדנת ירושלים השנייה לחקר המאגיה היהודית בעת העתיקה