מלגות לתלמידי מוסמל מחקרי מצטיינים לשנים תשע"ח-תשע"ט