כנס תכנית הדוקטורנטים המצטיינים, מחזור תשע"ט

תאריך: 
ד', 28/07/2021 עד ה', 29/07/2021
תכנייה לכנס דוקטורנטים
מיקום: 
אולם ברברה מנדל, בניין מנדל

"בין מעשה למעשייה: על מציאות, דימוי ודמיון"

מדעי הרוח נתונים פעמים רבות במתח בין המעשה למעשייה, כלומר בין הנתונים העובדתיים לבין פרשנותם, ייצוגם ותיווכם באמצעות דימויים ומילים, המושפעים בתורם מהלכי רוח תרבותיים ומתעתועי הזמן. המחקר האקדמי ההומניסטי נדרש, אפוא, להתבוננות ולבדיקה עצמית על אודות מעמדו כמייצר דעות וכמכונן עובדות. לכן יוקדש השנה כנס הדוקטורנטים לעיון בדינמיקה שבין המציאות, הדימוי והדמיון הבאה לידי ביטוי במושאי המחקר, כמו גם במתודולוגיה המחקרית. מטרת הכנס היא לאתגר את המחשבה המחקרית של חברי התוכנית, להרחיב את גבולות השיח בנושא, ולעורר דיון אינטרדיסציפלינרי מפרה בין התחומים השונים במדעי הרוח.

תכנייה