הכנס השנתי של התכנית לדוקטורנטים מצטיינים מחזור תש''ף

תאריך: 
ג', 30/11/2021 09:00 עד ד', 01/12/2021 16:30
מיקום: 
חדר 530, קומה 5, בניין מנדל

הנכם מוזמנים לכנס הדוקטורנטים השנתי של בית ספר מנדל בנושא: "בין העצמי לאחר: זהות, שייכות וזרות במרחבים תרבותיים ופוליטיים"

יחסי גומלין תרבותיים, חברתיים ופוליטיים נתפסים פעמים רבות כחומר הגלם ממנו מורכבת ההיסטוריה האנושית. מפגשים בין-תרבותיים השפיעו על האופן שבו חברות תפסו את עצמן ואת מקומן בעולם, והמגע עם האחר מילא תפקיד מרכזי בעיצוב הזהות העצמית הן של האינדיבידואל והן של הקולקטיב. האירועים שטלטלו את החברה הישראלית לאחרונה הם דוגמה מובהקת לאופן שבו שחקנים חברתיים שונים בתוך מרחב משותף מגדירים ומעצבים עצמם באמצעות קונפליקט ומשא ומתן, אשר לעתים מעוררים סולידריות ושייכות ולעתים -- סלידה וזרות. הכנס ישמש במה לבחינה אינטר-דיסציפלינרית של האופנים שבהם ניכור והזדהות השתקפו והשפיעו על מפגשים בין תרבויות וחברות בעבר ובהווה. סוגיות של הכלה, ייחוד וריחוק בתוך ובין חברות יעמדו במוקד הכנס וייבחנו מתוך קשת רחבה של פרספקטיבות מחקריות