אירוע לכבוד הופעת ספר בספריית מנדל סכוליון בעריכת קבוצת המחקר "הדמיון הפרשני"