אירוע השקת הגיליון הראשון של כתב העת מוזה לתלמידי מחקר במדעי הרוח