חדשות

קול קורא למלגות קרן עזריאלי לשנת 2017

ינואר 9, 2017

קרן עזריאלי יצא בקול קורא למלגות לתלמידי תואר שלישי לשנת הלימודים תשע"ח. 

משך המלגה לא תעלה על 3 שנים. גובה המלגה  27,000 $ ובנוסף סכום של 3,500 $ בשנה (עבור הוצאות מחקר ונסיעות לכנסים).

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא  http://scholarships.huji.ac.il

שימו לב תאריך אחרון להגשת הבקשות: 09.1.2017

לשאלות ניתן לפנות אל לירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, lironbarh@savion.huji.ac.il