תמר קולודני

tamar.kolodny@gmail.com

החוג: קוגניציה

נושא המחקר: לקויות קשב

המנחה\ים: ד"ר לילך שלו-מבורך

 

מלגת נשיא תשע"ב