ד"ר שרון וייסר

sharon.weisser@mail.huji.ac.il

החוג למדע הדתות

נושא המחקר: המחלוקת בין האידאלים של האפתייה (apatheia) ושל המטריופאתייה (metriopatheia) אצל קלמנס מאלכסנדריה, אוריגנס מקייסריה ואווגריוס פונטיקוס

תקציר המחקר: עבודת המחקר עוסקת בקשר שבין האסכולות הפילוסופיות העתיקות, ההגות של הפרשן היהודי פילון האלכסנדרוני והנצרות הקדומה. ביתר דיוק, התיזה בוחנת את ראשיתה והתפתחותה של מחלוקת פילוסופית, השייכת לתחום האתיקה, אשר הנגידה בין שתי האסכולות החשובות של העת העתיקה, הסטואה מחד והמסורת הפלטוניקו-אריסטוטלית מאידך. בעוד שהחכם הסטואי מצליח לבטל לגמרי את כל תשוקות נפשו (זהו האידיאל של האפאתייה), החכם האפלטוני-אריסטוטלי משיג מצדו איזון של התשוקות (מתריופאתייה), כלומר, שליטה של החלק העליון של נפשו על חלקה התחתון. הנחת העבודה היא, שבעקבות פילון, השיח הנוצרי יצר אתיקה חדשה בזכות תצורה חדשה וארגון מחדש של האידאלים האתיים הנובעים משתי האסכולות הללו.

פרסומים:

- “Self-knowledge and Contemplative life in Evagrius of Pontus" in A. Casiday (ed.), Re-Reading Evagrius Ponticus (Leiden: Brill, [to be published]).

- "La figure du prokoptôn chez Philon d'Alexandrie ou la proximité de la sagesse," in S. Inowlocki (ed.), Philon d'Alexandrie, un penseur à l’intersection des cultures gréco-romaine, orientale, juive et chrétienne (Turnhout: Brepols, 2009), 221-239.

- "Philo’s Therapeutae and Essenes: a Precedent for the Exceptional Condemnation of Slavery in Gregory of Nyssa?” in K. Berthelot (ed.), The Quest for a Common Humanity: Human Dignity and Otherness in the Religious Traditions of the Mediterranean (Leiden: Brill, [to be published]).

מלגת נשיא תשס"ח