ד"ר שלמה דב רוזן

shlomodov@gmail.com

החוג: פילוסופיה

נושא המחקר: הנחות מטאפיסיות ותאולוגיות מאחורי תיאוריות של צדק חלוקתי

המנחה\ים: פרופ' דוד הד

 

מלגת נשיא תשע"ב