ד"ר רמונה פאול

rimonachn@walla.co.il

החוג למוסיקולוגיה

נושא המחקר: האופרה "לינה" מאת אמילקרה פונקיאלי: היסטוריה, סגנון וקבלה

תקציר המחקר: מחקר זה מנסה להגדיר את קורפוס האופרות שנכתבו בז'אנר הסמיסריה באיטליה במחצית השניה של המאה ה- 19, לאתר אותן, ולנתח אותן דרמטורגית ומוסיקלית תוך בחינה מדוקדקת של התקבלות האופרות. המחקר מנסה לעמוד על מקומו של הז'אנר בעשייה התרבותית באיטליה סביב העשורים של איחוד איטליה, וכן להסביר את הטרנספורמציה שעבר לקראת סוף המאה לכיוון האופרה הריאליסטית והוריזמו.

מלגת נשיא תשס"ח