ד"ר רחל פירסט

rachelfurst@gmail.com

החוג להיסטוריה של עם ישראל

נושא המחקר: נשים ומגדר בספרות ההלכה  של אשכנז.

מלגת נשיא תשס"ט