ד"ר רחל חסון

hassonrachel@yahoo.com

החוג לשפה וספרות ערבית

נושא המחקר: כתבי-יד חדשים בערבית-יהודית מאוחרת מאוסף פירקוביץ' – מיון, תיאור וטקסטים לדוגמה.

מנחה: פרופ' סימון הופקינס.

תקציר המחקר: משנת 2001 אני עובדת ב'מרכז לחקר התרבות הערבית-היהודית וספרותה' של מכון בן צבי בירושלים בקיטלוג של כתבי-יד בערבית-יהודית בנושאים שונים. במהלך עבודתי תפסו את תשומת ליבי באופן מיוחד כתבי-יד כוללים ספרות עממית מאוסף פירקוביץ'. אוסף פירקוביץ' (אחד האוספים החשובים ביותר בחקר הספרות העברית-היהודית) מכיל כארבע מאות וחמישים כתבי-יד של סיפורים ושירים עממיים אשר שנת העתקתם נעה בין המאות 14 – 18. כתבי-יד אלה מיוחדים הן מבחינת התוכן והן מבחינת הלשון והאורתוגרפיה שלהם. מתוך האוסף המגוון של הטקסטים העממיים שקטלגתי בחרתי את 'סיפור זיד וכחלא' (קצת זיד וכחלא) לעמוד במרכזה של עבודת התיזה שלי לתואר השני. 'סיפור זיד וכחלא' הוא סיפור נדיר השאוב מספרות המגאזי המוסלמית. העבודה סיפקה תיאור יחיד מסוגו של הספרות העממית באוסף פירקוביץ', ולצד התיאור הלשוני והאורתוגראפי של כתבי-היד של הסיפור, העמידה מהדורה ביקורתית של חלק גדול מן הסיפור, ובכך הייתה לחלוצה בכל הקשור לההדרת סיפורים עממיים מן הגניזה. 'סיפור זיד וכחלא', כמו רוב הסיפורים והשירים העממיים באוסף פירקוביץ', דוקלם, ככל הנראה, לפני קהל מזדמן בכיכרות מרכזיים ובפינות רחוב בימי הביניים.

למחקר שאני עורכת חשיבות רבה בכל הקשור לחקר הערבית-היהודית המאוחרת, הערבית הבינונית בכלל, ולחקר הדיאלקטים המודרניים. בנוסף על כך העבודה תחשוף טקסטים עממיים בלתי ידועים ותתרום לחקר הפולקלור והיחסים הבין-תרבותיים בימי-הביניים. כמו כן, העבודה עשויה לתרום לחקר מקורותיה של הגניזה.

מלגת נשיא תשס"ט