רועי עמיר

רועי  עמיר

פילוסופיה

נושא המחקר:  "חשיבה טהורה כעמדה א-אסתטית של היסטוריות תרבותית: עיון שיטתי בעקבות 'שיטת הפילוסופיה' של הרמן כהן"

מנחים: פרופ' אלחנן יקירה, ד"ר טטיאנה קרצ'נצב

תקציר: בעבודת הדוקטור אני מבקש לנתח ולהצדיק עמדה פילוסופית רציונליסטית רדיקלית, כפי שהיא מוצגת בחיבורו הנאו-קאנטי של הפילוסוף היהודי-גרמני הרמן כהן: שיטת הפילוסופיה  (System der Philosophie, 1902-1912). בעבודה אני מציע הן ניתוח של טענותיו השיטתיות של כהן הן הערכה מחודשת של עמדותיו בהקשר פילוסופי ותרבותי רחב. טענתי העיקרית היא שכהן מבסס את מובנה של רציונליות כעמדה של היסטוריות-תרבותית. בניגוד לאופן בו רציונליזם בכלל וכהן בפרט הובנו בהיסטוריה הפילוסופית והתרבותית של המאה העשרים, אני מבקש להבין את המונח 'רציונליזם' אצל כהן (ואת העמדה של "אידיאליזם ביקורתי" התלויה בו) לא כעמדה מנוכרת לניסיון ולאמת של מה שמכונה 'קיום אנושי', אלא אדרבא, כהחלטה (מוסרית) מכוונת לגשת לקיום האנושי ההיסטורי לאחר ביסוס שיטה מושגית תיאורטית כקוהרנטית ומוסרית. אני מפתח שורה של טענות פילוסופיות אודות השלכותיה התרבותיות של עמדה זו, בעקבות כהן אך באופן עצמאי מכתביו, ומציג מקרה מבחן לערך ההיסטורי-תרבותית של עמדה זו בהקשרה של ההתמודדות הפילוסופית עם 'עובדת התרבות' (Kultirfaktum) הנאצית. העבודה דנה אפוא בפילוסופיה של כהן ובהשלכותיה הן בהקשר פילוסופי טהור הן כעמדה תרבותית פורייה עבור חברות דמוקרטיות לאחר המאה העשרים.

פרסומים:

Amir, Roy. Messianism and the Possibility of knowledge in Cohen and Benjamin, Paradigmi. Rivista di critica filosofica (2017:1), pp. 61-78. 

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ו

מלגת נשיא תשע"ד