ד"ר קתרינה שטרייט

קתרינה שטרייט
ד"ר
קתרינה
שטרייט
katharin.streit@mail.huji.ac.il

המכון לארכיאולוגיה

נושא המחקר: בין התפרקות לבנייה: דרום הלבנט במעבר בין תקופת הברונזה התיכונה לתקופת הברונזה המאוחרת

תקציר המחקר: הפרויקט עוסק בתקופת המעבר שבין סוף תקופת הברונזה התיכונה (MBIIC) לתחילת תקופת הברונזה המאוחרת (LBI), בסביבות 1400-1600 לפנה"ס, בדרום הלבנט (שטחי ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית של ימינו). בתקופה זו אנחנו עדים ראשית כל לחורבן ערים גדולות מבוצרות, שסיבותיו שנויות במחלוקת, ולאחר מכן – לגיבושם של חיים עירוניים בתחילתה של תקופת הברונזה המאוחרת, במקביל להשפעה מצרית הולכת וגוברת על האזור.

מטרת הפרויקט היא לקבל מושג מדויק יותר אודות המעבר הזה ודקויותיו, לחקור אותו בהקשר התרבותי הרחב יותר של כל רחבי המזרח הקרוב הקדום, ולגבש מסגרת כרונולוגית, חמרית ותרבותית עבור ההסטוריה הפוליטית של התקופה.

 

מלגת נשיא תשע"ג