ד"ר ציביה פרנק-ויגודה

tsivia.frank@gmail.com

החוג: לימודים רומאניים ולטינו אמריקנים

נושא המחקר: הפואטיקה של יצירת המשמעות בכתיבתו של אדמונד ז'בס

המנחה\ים: פרופ' סיריל אסלנוב

 

מלגת נשיא תשע"ב