פבל כץ

kats.pawel@gmail.com

החוג: בלשנות

נושא המחקר: תכונות בלשניות של פתגמים

המנחה\ים: פרופ' עידית דורון ופרופ' גלית חזן-רוקם

 

מלגת נשיא תשע"ב