ענבל לילי קולינר

ענבל  לילי  קולינר

פילוסופיה 

נושא המחקר: בעקבות הזמן הקאנטיאני: תפיסת הזמן של קאנט 

שם המנחה: ד"ר טטיאנה קרצ'נצב

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ה