עמית שפרן

amit_shafran.jpg

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: מאגיה בחיי היומיום בצפון צרפת של ימי הביניים 

מנחה: פרופ' אלישבע באומגרטן

תקציר המחקר: בעבודת התזה שלי אני בוחנת טקסטים מאגיים מכתב יד עברי שנכתב בידי יצחק בן יצחק, רב שפעל בעיר שינון שבצרפת באמצע המאה ה-13. כתב היד מכיל יותר מ-250 עמודים של תפילות, השבעות מרשמים מאגיים וריטואלים שונים בשלל תחומים ונושאים הרלוונטיים לחיי משפחה וקהילה: נישואין, רפואה, פרנסה ומוניטין. במחקרי, אני מנתחת את הטקסטים הללו בהקשר לחיי היומיום של יצחק ובני קהילתו, תוך התמקדות בהשקפת העולם של יהודי צרפת על נושאים כמו מאגיה, רפואה וחקר העולם הטבעי.

שנת תחילת המלגה: תש"ף