עמית שפרן

amit_shafran.jpg

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: מאגיה וחיי יומיום באשכנז של ימה"ב

מנחה: פרופ' אלישבע באומגרטן

תקציר המחקר: כמו בכל זמן ומקום, יהודי אשכנז בימי הביניים היו טרודים בשאלות על אהבה, משפחה, בריאות ופרנסה. חברי הקהילה ביקשו להטיב את חייהם ולהבטיח את עתידם ועתיד משפחתם, בין היתר באמצעות שימוש במאגיה: קמיעות, כישופים, סגולות ולחשים, ועוד שלל פרקטיקות מאגיות שעברו מדור לדור והיו חלק בלתי נפרד ממרקם החיים והתרבות היהודית של ימי הביניים. בעבודתי, אבחן את חיי היומיום של יהודי אשכנז דרך השימוש באותן מסורות מאגיות, ובפרט אבקש לבחון את חיי המשפחה: זוגיות, מיניות, אהבה, פריון ולידה. בחינת כתבי היד המאגיים תאפשר מחקר מעמיק על תחום שעד עתה נותר באפילה, שכן מעט מאוד ידוע כל המאגיה היהודית האשכנזית בתקופה האמורה. יתרה מכך, בעבודתי אני מקווה לצאת אל מעבר לכתבי היד ולהבנת המסורת הפילולוגית-טקסטואלית, אל עבר הבנה של אותם כתבי יד ומסורות כחלק מעולמם התרבותי   של יהודי אשכנז וכצוהר ייחודי להבנת חיי היומיום, עולמם הפנימי ומחשבותיהם הכמוסות.

שנת תחילת המלגה: תש"ף