עמית קסטנבאום

עמית

חוג לתולדות האמנות

נשא מחקר: ייצוגים של ניקיון, לכלוך והיגיינה גברית באמנות הצרפתית של המאה התשע־עשרה 

תקציר מחקר: במרוצת המאה התשע־עשרה פריז עברה שינויים מרחיקי לכת בכל הנוגע להיגיינה ציבורית ואישית. תהליך ״ההיגיינזציה״ של פריז הובל על ידי גילויים והתפתחויות מדעיות אך כלל גם מהליכים פוליטיים, חינוכיים, כלכליים ואידולוגיים שהשפיעו על הקולקטיב ועל האינדיבידואל כאחד. מדריכים רפואיים ותקנות בנוגע לשמירה על בריאות הגוף והציבור אשר התפרסמו במרוצת המאה, הובילו לפיתוח תשתיות העיר, להקמתם של ארגוני בריאות ולשינוי במנהגי הניקיון של התושבים. חידושים אלו הולידו אוסף של פרקטיקות אשר הדגישו את החשיבות שיש לגוף לנקי ולסביבה נקייה כשיקוף של בריאות פיזית ונפשית, ערכי מוסר ותרבותיות. בנוסף, פרקטיקות של ניקיון, אשר עמדו בבסיס התחזקות האינדיבידואליזם והסובייקטיביות, היו כרוכות ללא הפרדה בתפיסות של מודרניות והיו חלק אינטגרלי מהשאיפה ליצידת סדר חברתי חדש.

עבודת המחקר שלי חותרת להבין את תפקידה של האמנות החזותית כחלק משיח ההיגיינה של המאה התשע־עשרה ואת הקשר בין התמורות ההיסטוריות, החברתיות, המדעיות־רפואיות, התרבותיות והפוליטיות ובין ייצוגים חזותיים העוסקים בניקיון, לכלוך והיגיינה גברית. הבנתן של יצירות חזותיות כחלק מתהליך המדיקליזציה של פריז, תאפשר להראות כיצד התרבות החזותית חברה לשיח הרפואי הממשטר והמנרמל והשפיעה על דפוסי התנהגות בחברה ובתרבות.

מנחה פרופ׳ גל ונטורה

מלגת נשיא 2021/22