עינה ששון

עינה ששון

היסטוריה של עמ"י ויהדות זמננו, הפקולטה למדעי הרוח

נושא המחקר: תגובות היהודים לסימונם בתקופת השואה ביומנים בני התקופה

תקציר המחקר: התקנות בדבר סימון היהודים בתקופת השואה התקיימו במרבית הארצות שהיו תחת שלטון נאצי, במזרח אירופה ובמערבה, גם אם בשלבים שונים של תקופה זו. ככלל, הזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי של היהודים זיהה את הסימון, כמו גם את הגטו, כדרישת-שלום לא נעימה מימי-הביניים. אך בשל השוני בין הקהילות במזרח ובמערב, בשל הבדלים מגדריים, אידיאולוגיים, מידת ההתערות בחברה הסובבת, פער בין-דורי, ועוד, יש להניח כי יימצאו הבדלים גם בגישת היהודים כלפי הסימון.

מנחים: ד"ר יעל נידם-אורבייטו וד"ר עמוס גולדברג

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ז