עופר פוגורלסקי

ofer.jpg

היסטוריה

נושא המחקר: המרחב הנבטי בשלהי העת העתיקה: הפרובינקיות ערביה ופלסטינה השלישית

שם המנחה: פרופ' עודד עיר-שי

תקציר המחקר: מחקרי עוסק  במרחב הנבטי (אזור הנגב, חצי האי סיני ודרום עבר הירדן המזרחי) בשלהי העת העתיקה, במאות ה-4 עד ל-7 לספירה. המחקר מבקש להתחקות אחר התהליכים שעברו על האזור ועל תושביו בעקבות סיפוחם לקיסרות הרומית: התנצרות (המעבר מן הדת הנבטית לנצרות), הלניזציה (התבססות השפה והתרבות היוונית), עיור (הקמתם של יישובים מבוססים והבסיס הכלכלי שלהם). המחקר מתבסס בראש ובראשונה על הפפירוסים מניצנה ומפטרה, כמו גם על כתובות שנתגלו ברחבי האזור ומקורות ספרותיים רלוונטיים. 

תקציר ביוגרפי: אני בוגר תואר ראשון בתוכנית המשולבת לפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ) באוניברסיטה העברית. את התואר השני עשיתי בחוג להיסטוריה כחלק מתוכנית המוסמך ללימוד שלהי העת העתיקה ומורשתה. עובדת התיזה שלי עסקה בהשפעת הצליינות על ההתיישבות בנגב בתקופה הביזנטית והמוסלמית המוקדמת, בעיקר לאור התעודות מניצנה.
אני מתעניין בהיסטוריה החברתית והתרבותית של ארץ ישראל והמזרח הקרוב בתקופה הרומית, הביזנטית והמוסלמית המוקדמת, ובמיוחד בממצא החומרי הכתוב, פפירוסים, תעודות וכתובות, מהאזור. 
מזה מספר שנים אני משמש כעוזר מחקר בקורפוס הכתובות העתיקות מארץ ישראל, Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae, פרוייקט משותף של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת קלן בגרמניה.

פרסומים:
"Armenians in the Negev: Evidence from Nessana," Le Muséon 132 (2019), pp. 123-137 (Co-authored with Michael E. Stone and Yana Tchekhanovets)

 

מלגת מוסה תשע"ח