עוזיה קפלן

עוזיה  קפלן
עוזרת מחקר לקבוצת "צליל, דימוי ומרחב"
בניין מנדל, חדר 222
02-5881279