נעם מאיר

נעם מאיר

מדעי הדתות

נושא המחקר: מיסטיקה סורית-נוצרית ומוסלמית : קשרים, השפעות ואינטראקציות

שם המנחה: פרופ' ברוריה ביטון אשקלוני ופרופ' מאיר בר-אשר

תקציר המחקר: המחקר שלי עוסק בהשוואה בין מיסטיקה נוצרית-סורית ובין מיסטיקה מוסלמית (סופית) בתקופה הפורמטיבית של המיסטיקה המוסלמית (מאה 7-11).

 

מלגת עזריאלי תש"ף
מלגת נשיא תשע"ז