ד"ר נח בנינגה

noah_benninga@hotmail.com

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: חומריות בדרגת האפס: התרבות החומרית של אסירים באושוויץ, 1940 – 1945

תקציר המחקר: הדוקטורט שלי עוסק במימד של מחנה הריכוז הנאצי שקיבל עד כה רק תשומת לב מועטה: בכוונתי לחקור את תנאי הקיום התת-ספיים של האסירים באושוויץ כפי שהם משתקפים ב-"תרבות החומרית" שלהם.

בזאת הכוונה היא להסיט את נקודת המבט מהאלמנט שקיבל תשומת לב רבה – מנגנון ההשמדה ופעולתו – ולהתרכז במקום זאת בנקודת המבט של האסירים באושוויץ ובתנאי קיומם, שבחלק מן המקרים היו גם התנאים להישרדותם. התוצר הסופי של העבודה מתעדת להיות היסטוריה תרבותית של מחנה ההשמדה שיתבסס על חומרים שונים, ביניהן עדויות בעל-פה, זיכרונות כתובים (ממוארים ויצירות ספרותיות), תעודות ארכיוניות (לרבות תמונות), מחקרים היסטוריים קיימים, ושיירים ארכיאולוגיים (אובייקטים). המטרה בכך היא להציע פרספקטיבה חדשה עודות חווית ההישרדות במחנה, בהתבסס על שילוב של מקורות שטרם נחקרו באופן סיסטמאתי מן הזווית ההיסטורית. הנחת המוצא היא שההתמקדות ב-"תרבות חומרית" תוביל לתיאור חדש של אושוויץ, כזה שידגיש את חווית האסירים "מבפנים". שינוי הפרספקטיבה עתיד לתת בידינו כלים כדי לקרוא מחדש טקסטים מוכרים באור שונה.

את העבודה מנחה פרופ' משה צימרמן מהחוג להיסטוריה ומרכז קבנר להיסטוריה גרמנית.

מלגת נשיא תשס"ט