מתן אביאל

matan_aviel.jpg

החוג לתולדות האמנות

נושא המחקר: ייצוגים מתמטיים בשיבוצי עץ בתקופה המודרנית המוקדמת באיטליה

מנחה: ד"ר לולה קנטור-קזובסקי

תקציר המחקר: המחקר עוסק בהקשרם האמנותי, ההיסטורי והפילוסופי של ייצוגים מתמטיים בטכניקת אינטרסיה באיטליה.

שנת תחילת המלגה: תש"ף