ד"ר משה יגור

משה יגור

היסטוריה של עם ישראל 

נושא המחקר: גרים, מומרים וגבולות הזהות של 'חברת הגניזה' במאות ה-10 עד ה-13

מנחה: פרופ' מרים פרנקל

תקציר: מחקרי יעסוק בזהות יהודית בארצות האסלאם בימי הביניים. בחינת הזהות תיעשה דרך בחינת גבולות הזהות של הקהילה היהודית - כיצד הוגדרו גבולות אלו, מי חצה אותם ובאמצעות איזה תהליך, ומה היה יחס חברי הקהילה לגבולות ולחוצים אותם. חוצי הגבולות שייבחנו הם מתגיירים ליהדות, יהודים הממירים לדתות אחרות, ועבדים ושפחות נוכריים בבעלות יהודית. המקורות העיקריים לעבודתי יהיו המסמכים התיעודיים מגניזת קהיר, ובנוסף לכך ספרות יהודית לסוגיה מן התקופה הנדונה. 

פרסומים: 

http://www.haaretz.co.il/blogs/sadna/1.3082279

 

מלגת נשיא תשע"ד