משה דוד צ'צ'יק

moishi.chechik@mail.huji.ac.il

החוג לתלמוד והלכה

נושא המחקר: זרמים ומגמות בספרות הפסיקה באשכנז ובפולין במאה הט"ז

שם המנחה: פרופ' שמחה עמנואל

תקציר המחקר: תולדות ההלכה באירופה של העת החדשה המוקדמת, תוך הדגשים תרבותיים וחברתיים

 

מלגת נשיא תשע"ט