מרים סמט

miriam.szamet@mail.huji.ac.il

החוג: יהדות זמננו

נושא המחקר: מהגרים ומחנכים: פדגוגיה, פסיכואנליזה וזהות לאומית במפעליהם של אנשי חינוך שהיגרו לארץ ישראל בין 1918-1948

המנחה\ים: פרופ' יפעת וייס

 

מלגת נשיא תשע"ב