מרדכי וינטרויב

mrdky_vyntrvyb.jpg

החוג לתלמוד והלכה 

נושא המחקר: היבטים קודיקולגיים בהעתקת ספרי תורה

מנחה: פרופ' שמחה עמנואל

תקציר המחקר: בעבודה אעסוק במנהגי סופרים בהעתקת ספרי תורה. בין השאר אעסוק בעימוד ספרי התורה, שימוש בסימני מילוי גראפיים, שימוש בסימנים לציון תיקון או מחיקה ועוד.

 

שנת תחילת המלגה: תשע"ט