ד"ר מישי הרמן

mishyharman@gmail.com

החוג: ארכאולוגיה

נושא המחקר: How Both the Israelis and Palestinians have Used and Abused Archeology to Construct their Respective National Narratives since the 1940's

המנחה\ים: פרופ' עמי מזר, ד"ר שרון צוקרמן וד"ר הלל כהן

 

מלגת נשיא תשע"ב