מיכאל שדה

michael_sadeh.jpg

החוג לספרות עברית

נושא המחקר: כתיבת אוכל ואכילה בספרות העברית החדשה

מנחה: ד"ר תמר הס

שנת תחילת המלגה: תש"ף